i-nhan-dao

Có tổng cộng 1 bài viết

iNHANDAO – TRỢ GIÚP CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NGAY TẠI NHÀ BẠN

Xung quanh chúng ta còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn: từ những người thiếu thốn từng bữa ăn cái mặc hàng ngày; những người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo; những cụ ông, cụ bà neo đơn ở tuổi xế chiều; những em nhỏ vì nhà quá nghèo có thể lỡ dỡ chuyện học hành, ….. Đã thế đại dịch Covid-19 kéo…